Yazarlar İçin Bilgiler

 
 

 

Yazarların gönderecekleri bildiriler için yazım formatı ve kurallar aşağıda belirtilmiştir. Bu formata uygun bir şekilde hazırlanmayan bildiriler, geri dönüş yapılmaksızın ret edilecektir.

 

 • Bir yazar, en fazla üç (3) çalışma ile sempozyuma katılabilir.(Yazarın isminin geçtiği bildiri sayısı en fazla 3 olmalıdır.)
 •  Özetler, Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalı, 600 – 750 kelime arası olmalıdır ve şu başlıkları içermelidir:
  Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç.
 •  Bildiri Özeti, sempozyumda sunum yapılacak olan dilde yazılmalıdır.
 •  Her çalışma için en az 2 JEL kodu belirtilmelidir. JEL kodu aşağıdaki linkten bulunabilir.
  https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 •  Örnek bildiri özeti için tıklayınız:
  Özet-Bildiri-Örneği
 • Yazarlar gönderdikleri özet metni içerisinde İsim, kurum ve adreslerini kesinlikle belirtmemelidirler.
 • Hakem sürecinden geçen ve telif hakkı devredilen sempozyum bildirileri, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı’nda yayınlanacaktır.