Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ – Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Galip ALTINAY – Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl AKGÜL – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK – Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün  ÇİL YAVUZ – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNGÖR – İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan METİN – Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan OKTAY – Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER – Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Suat ŞAHİNLER – Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL – Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Şenay ÜCDOĞRUK – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TEKKOYUN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel SELİM – Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın ÜNSAL – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi ZENGİN – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ZORTUK – Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin DEMİR – Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL – Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ – Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Esin Cumhur YALÇIN – Kırklareli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz YILDIRIM – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nazan ŞAK – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL-Pamukkale Üniversitesi