Düzenleme Kurulu

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Faruk KOCACIK                   Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Prof.Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL                   Cumhuriyet Üniversitesi-Ekonometri Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA          Cumhuriyet Üniversitesi

Doç.Dr. Hakan TÜRKAY                         Cumhuriyet Üniversitesi

Doç.Dr. Necati Alp ERİLLİ                      Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Adem BABACAN                Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. İlkay NOYAN YALMAN      Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Şebnem ZORLUTUNA      Cumhuriyet Üniversitesi

Arş.Gör. Dr.  Özge GÜNDOĞDU           Cumhuriyet Üniversitesi

Arş. Gör. Ozan ARAS                               Cumhuriyet Üniversitesi

Arş. Gör. Halil İbrahim KAYA                  Cumhuriyet Üniversitesi